:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบความดี เพื่อสร้างความตระหนัก และจิตสำนึก

26 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 นางภราดา  วิริยะพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก/นายประเสริฐ  สุระวงศ์  หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก /นายอุทัย  สุภชาติ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  พร้อมเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบความดี เพื่อสร้างความตระหนัก และจิตสำนึก รวมถึงความรู้ในเรื่องการเป็นผู้นำ การมีจิตรอาสาในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน สำหรับเยาวชนระดับตำบล เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เสริมสร้างเครือข่ายการทำงานของเยาวชนในระดับชุมชน ตำบล เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณะประโยชน์ในชุมชนตำบลนาจิก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร