:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: จัดโครงการบริหารค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ทัศนศึกษา

1 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาจิก จัดโครงการบริหารค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ทัศนศึกษา ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี วัดพระธาตุหนองบัว พิพิทธภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมศักดิ์  โสภิพันธ์นายก อบต.นาจิก  พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานส่วนตำบล และเด็กเล็กในสังกัดร่วมกิจกรรมการไปทัศนศึกษา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร