:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: กำจัดขยะอันตรายจากชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก ทั้ง 8

28 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ได้ดำเนินการกำจัดขยะอันตรายจากชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ บริเวณลานคอนกรีตทางทิศเหนือของหอประชุมพญานาครินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร