:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: นายวีระพงษ์ ศรีใส รองนายก อบต.นาจิกและจ.ส.ต.ภวดล อินทมนต์หัวหน้างานป้องกันฯอบต.นาจิก พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯบูรณาการ่วมกับ หจก.ไฟฟ้าโฮม(นัดสุลักษณ์) นำรถกระเช้าตัดต้นไม้ในพื้นที่ตำบลนาจิกกรณี พายุโนรู

29 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 
นายวีระพงษ์ ศรีใส รองนายก อบต.นาจิกและจ.ส.ต.ภวดล อินทมนต์หัวหน้างานป้องกันฯอบต.นาจิก พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯบูรณาการ่วมกับ หจก.ไฟฟ้าโฮม(นัดสุลักษณ์) นำรถกระเช้าตัดต้นไม้ในพื้นที่ตำบลนาจิกกรณี"พายุโนรู"
  
เวลา 09.30น.
จุดที่ 1 ตัดต้นพลาดสายไฟหลังวัดเชือกใน บ.เชือก ม.3 
สำรวจจุดบริเวณน้ำท่วมขัง บ้านนายไมตรี จันทะพันธ์ บ.เลขที่ 148 ม.3 บ.เชือก 
 จุดที่ 2 ตัดต้นไม้ล้มทับถนนรอบหมู่บ้านเชือก ม.3 ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร