:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ฉีดล้างบริเวณวัดเชือกนอก เร่งทำความสะอาดจุดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุและป้องกันไม่เกิดซ้ำ

29 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
เวลา 14.30น.
จ.ส.ต.ภวดล อินทมนต์หัวหน้างานป้องกันฯอบต.นาจิก พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯนำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างบริเวณวัดเชือกนอก เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องญาติโยมที่ไปทำบุญลื่นล้มอุบัติเหตุ ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านเชือก ม.3 เร่งทำความสะอาดจุดบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุและป้องกันไม่เกิดซ้ำ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร