:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ดำเนินการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด/เสียหาย แก่ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

21 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30น. ได้ดำเนินการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด/เสียหาย แก่ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร