:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: งานป้องกันฯอบต.นาจิก นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ออกส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน ม.1  เนื่องจากประปาหมู่ชำรุด

24 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น.งานป้องกันฯอบต.นาจิก นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ออกส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน ม.1  เนื่องจากประปาหมู่ชำรุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร