:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับโรงเรียนบ้านเชือก / โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด / โรงเรียนบ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือ

13 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

แจ้งประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 13  มกราคม 2566 เวลา 08.30 น - 12.00 น นายสมศักดิ์  โสภิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  
มอบหมายให้ นางภรดา  วิริยะพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  / นายเฉลิมชัย  จันทะโคตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก / จ่าเอกพรมศร  เหมือนแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / นางสาวธนิสรา  นาสมภักดิ์  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน / นางสาวศศิธร  ศรีจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ / นายสวัสดิ์  ขันธุปัตย์  พนักงานขับรถยนต์ และนางสาวจุฑามาศ  สลีสองสม คนงานทั่วไป (ปฏิบัติการสาธารณสุขฯ)  เข้าร่วมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับโรงเรียนบ้านเชือก / โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด / โรงเรียนบ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร