:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตพื้นที

8 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2565  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำในเขตพื้นที่บ้านนาจิก หมู่ที่ 1
ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม และประชาชนในเขตพื้นที่

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร