:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: กิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน

20 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2565  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  ได้จัดกิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน  ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนบ้านหนองนาเทิง และบ้านโนนผึ้ง รวม 50 คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร