:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565

25 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร