:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบ

9 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565  เวลา 11.00 -13.00 น. นายสมศักดิ์  โสภิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  มอบหมายให้ นางภราดา  วิริยะพันธ์  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด และนักพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร