:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายสมศักดิ์  โสภิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก พร้อมคณะผู้บริหาร / พนักงานส่วนตำบล /พนักงานจ้าง /ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก หมู่ที่ 1-8 /กำนันตำบลนาจิก/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาจิก หมู่ที่1-8 /ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านเชือก / ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร