bossnjik0002
bossnjik0002

เมนู พื้นฐาน 01 ข้อมูลพื้นฐาน
เมนู พื้นฐาน 02 บุคลากร
เมนู พื้นฐาน 03 ผลการดำเนินงาน
เมนู พื้นฐาน 04 การสร้างเสริม มีส่วนร่วม
เมนู พื้นฐาน 05 แผนพัฒนาท้องถิ่น
barnnew2563 01
เมนู พื้นฐาน 06 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
เมนู พื้นฐาน 07 ข้อมูลสำหรับประชาชน
เมนู พื้นฐาน 08 แหล่งท่องเที่ยวotop

Social Network

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QAu
webboardkk


แบนเนอร์

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

สถิติการเข้าชม

048982
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
96
994
46985
2212
5014
48982

Your IP: 3.236.74.69
2020-07-16 01:33

แจ้งประชาสัมพันธ์ "องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก"  เมื่อวันอังคารที่  ๒๘  เมษายน ๒๕๖๓  ถึง วันศุกร์ที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 

นายนิคม  ฝ่ายบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  มอบหมายให้  นายนิธิ  ขันธเกษ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  พร้อมพนักงานส่วนตำบล/ พนักงานงานจ้าง / ลูกจ้าง / ผู้นำชุมชน/ อสม.  "เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ตามเป้าหมาย สุนัข แมว ที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  ที่ได้รับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ ตัว (ทั้ง ๘ หมู่บ้านในเขตตำบลนาจิก

ทดสอบการแนบลิ้งไฟล์เอกสาร)หมา แมว