boss2palad2563 11

เมนู พื้นฐาน 01 ข้อมูลพื้นฐาน
เมนู พื้นฐาน 02 บุคลากร
เมนู พื้นฐาน 03 ผลการดำเนินงาน
เมนู พื้นฐาน 04 การสร้างเสริม มีส่วนร่วม
เมนู พื้นฐาน 05 แผนพัฒนาท้องถิ่น
barnnew2563 01
เมนู พื้นฐาน 06 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
เมนู พื้นฐาน 07 ข้อมูลสำหรับประชาชน
เมนู พื้นฐาน 08 แหล่งท่องเที่ยวotop
เมนู พื้นฐาน 09 ตรวจสอบภายใน

Social Network

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QAu
webboardkk


แบนเนอร์

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

สถิติการเข้าชม

193769
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
726
2475
188836
11438
10141
193769

Your IP: 35.172.217.174
2021-10-29 04:07

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

                   8.1 การนับถือศาสนา

                         ประชาชนตำบลนาจิกนับถือศาสนาพุทธ

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

บุญวันเข้าพรรษา                   ทำบุญตักบาตรและถวายต้นเทียนเพื่อให้

พระสงฆ์ใช้จุดในช่วงเข้าพรรษา

บุญวันออกพรรษา                  ทำบุญตักบาตร

บุญกฐิน                              จัดทำในเดือน 11 – เดือน 12

บุญเบิกบ้าน                         หรือบุญคุ้มข้าว  เพื่อทำบุญขวัญข้าวเพื่อความ

เป็นศิริมงคล และปีต่อไปได้ผลผลิตข้าวที่ดีกว่าเดิม

                    บุญมหาชาติหรือบุญผ้าเวด         ทำบุญตักบาตร  มีพิธีแห่ผ้าเวด และฟังเทศน์

วันสงกรานต์                        ในเดือนเมษายนเป็นปีใหม่ไทยมีการสรงน้ำให้แก่

กัน ก่อพระเจดีทราย สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ

บุญบั้งไฟ                            เพื่อขอฝนให้ชาวนาได้มีน้ำเพื่อทำนา และทำ

การเกษตร  จัดทำในเดือนหก

 

บุญข้าวประดับดิน                  ทำประจำทุกปีซึ่งชาวบ้านร่วมกันทำในเดือน 9 

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

และผีไม่มีญาติมารับส่วนบุญส่วนกุศล

บุญข้าวสาก                         ทำประจำทุกปีในเดือน 10   เป็นการทำบุญให้ผีบ้านผีนาให้ปกปักรักษาและคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข  ให้ได้ผลผลิตข้าวที่ดี

บุญเลี้ยงปู่ตา                        เป็นความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ 

เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ปู่ตาถือเป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน 

บุญวันขึ้นปีใหม่                     เพื่อให้ทุกคนโชคดีประสบแต่สิ่งดี ๆ ในปีใหม่ มี

การทำบุญตักบาตร และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน