boss2palad2563 11

เมนู พื้นฐาน 01 ข้อมูลพื้นฐาน
เมนู พื้นฐาน 02 บุคลากร
เมนู พื้นฐาน 03 ผลการดำเนินงาน
เมนู พื้นฐาน 04 การสร้างเสริม มีส่วนร่วม
เมนู พื้นฐาน 05 แผนพัฒนาท้องถิ่น
barnnew2563 01
เมนู พื้นฐาน 06 กฏหมายและระเบียบต่างๆ
เมนู พื้นฐาน 07 ข้อมูลสำหรับประชาชน
เมนู พื้นฐาน 08 แหล่งท่องเที่ยวotop
เมนู พื้นฐาน 09 ตรวจสอบภายใน

Social Network

Q&A/ช่องทางร้องเรียน

QAu
webboardkk


แบนเนอร์

btn2211 01btn2211 04
btn2211 05
btn2211 06
btn2211 07

สถิติการเข้าชม

193785
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
52
726
2491
188836
11454
10141
193785

Your IP: 35.172.217.174
2021-10-29 04:52

Login Form

สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

โรงเรียน                                                จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     จำนวน 2 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                      จำนวน 8 แห่ง

4.2 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                    จำนวน 1 แห่ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก  จำนวน 1 แห่ง

                   4.3 อาชญากรรม

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตำบลนาจิกมี

จุดพักสายตรวจ                                        จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               จำนวน 1 แห่ง

                   4.4 ยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิกมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   4.5 การสังคมสงเคราะห์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิกดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

                             การจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา

                             การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

                             การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

                             การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่าการชาด