:
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร 045989741

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต อจ.ถ.๓๖-๐๐๑ สายบ้านเชือก - บ้านดอนเมย (ต.ดอนเมย) บ้านนาจิก หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองชาด หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔ ช่วง ยาวรวม ๑,๗๐๙ หรือมีพื้นที่/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

วันที่ลงประกาศ: 17 พ.ค. 2565

รายละเอียด: เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต อจ.ถ.๓๖-๐๐๑ สายบ้านเชือก - บ้านดอนเมย (ต.ดอนเมย) บ้านนาจิก หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองชาด หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔ ช่วง ยาวรวม ๑,๗๐๙ หรือมีพื้นที่/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


file

mid_1_2022_9_24_721060.pdf